MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRV

20.09. 2018

V případě, že je nutné k Žádosti o dotaci realizovat výběrové/zadávací řízení, má žadatel povinnost předložit kompletní dokumnetaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na MAs v termínu do 63. kalendářního dne od data registrace a následně do 70. kaledářního dne na RO SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře.

- Příručky pro zadávání veřejných zakázek PRV 2014-2020 (verze 4)

- Seznam dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek mimo režim zákona

- Uživatelská příručka APLIKACE „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRV“

- Nejčastěji kladené dotazy – veřejné zakázky

 

Loga ke stažení naleznete na stránkách SZIF

- Zjednodušený postup pro doložení příloh k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení přes portál Farmáře