MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Projekt podpora zaměstnanosti

05.11. 2014

Projekt podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava

V rámci tohoto projektu, který byl realizován v době od 1. března 2013 do 27. února 2015, velice úspěšně probíhala úprava veřejných prostranství členských obcí MAS naší pracovní četou. Ta byla sestavena z uchazečů o zaměstnání, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni na trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikace, péče o děti apod.). Zaměstnanci prošli pečlivým výběrem, byli pro práci řádně rekvalifikováni a pracují pod odborným dozorem koordinátora denních prací, který má dlouhodobé profesní zkušenosti s údržbou zeleně a pěstební činností. V rámci projektu jsme nabízeli také odborné sociální poradenství (řešení dluhů, psychologické poradenství, pomoc s vyhledáním zaměstnání apod.). Byly pořádány pravidelné semináře pro osoby hledající zaměstnání, v rámci kterých jsme nacvičovali pracovní pohovor, vyhledávání zaměstnání přes specializované aplikace apod. V průběhu května byly zorganizovány závěrečné rekvalifikační kurzy práce s křovinořezem, které proběhly v SOU Sedlčany.

Četa zahájila svou činnost v obci Stará Huť, kde zvládla úpravu vstupní části do obce, okolí rybníka Strž, Pechrovského potoka a dalších lokalit. Nejdéle četa působila v obci Chotilsko, kde bylo třeba vyřezat náletové dřeviny na hrázích místních rybníků, vyčistit a prořezat cesty a aleje v Sejcké Lhotě, Mokrsku, Prostřední Lhotě a v dalších částech této rozlehlé obce. Starostové i místní obyvatelé byli s prací naší čety velmi spokojeni, zaměstnanci jsou často mile překvapeni například nabídkou kávy ze strany místních obyvatel.

Četa bude na našem území v rámci projektu působit do února roku 2015 a dále bychom chtěli získané zkušenosti zúročit buď v přípravě tzv. sociálního podniku, který by dlouhodobě zajišťoval pracovní uplatnění pro osoby, které obtížně hledají zaměstnání nebo pomocí Úřadu práce jako institut veřejně prospěšných prácí.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

Evropský sociální fond, EU, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost