MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Setkání v rámci MAP

Dne 24.5.2016 proběhlo setkání s řediteli škol z Dobříše a okolí. Cílem setkání bylo představit Místní akční skupinu Brdy-Vltava a její aktivity a představit samotný projekt MAP v ORP Dobříš, včetně tabulky investičních záměrů, abychom byli připraveni pro první kolo výzvy IROP pro základní vzdělávání (více v přiložené prezentaci). Po ukončení části věnující se Místnímu akčnímu plánu pokračovala diskuse k projektům zjednodušeného vykazovaní.

Setkání s řediteli škol

26.5.2016 proběhlo stejné setkání v Novém Kníně, kterého se zúčastnil pan ředitel z Nového Knína a paní ředitelka z Malé Hraštice. I nadále probíhají v území ORP Dobříš individuální setkání se zástupci škol.

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Se starosty jsme diskutovali aktualizaci investičních záměrů škol a školských zařízení. Investiční záměr je nutné mít v dokumentu MAP zahrnutý, pokud škola plánuje žádat na tento záměr z evropských dotací. Dne 30. 3. 2017 bude aktualizovaný seznam záměrů škol schvalovat Řídící výbor MAP pro ORP Dobříš. Starostové byli informování také o dalších aktivitách projektu - pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a o náplni činnosti pracovních skupin MAP. Podrobné informace ze setkání jsou uvedeny v Aktualitách.

Dne 23. května 2017 proběhlo další setkání starostů, kde jsme opět řešili nedostatné kapacity škol na Dobříšsku a Novoknínsku. Poté jsme se sešli ještě několikrát, abychom společně řešili možnost přístavby 2.ZŠ Dobříš. Na setkání 7.9.2017dostal projekt konkrétní podobu výstavby samostatného pavilonu o celkové kapacitě 120 míst. Na náš záměr se pokusíme získat externí finanční prostředky z Ministerstva financí. Žadatelem by bylo město Dobříš a okolní obce by se mohly spolupodílet na kofinancování projektu s tím, že by měly zajištěný určitý počet míst pro své žáky. Na setkání 19.9.2017 byly diskutovány podklady, které bude nutné připravit. V průběhu října pak pracovníci Odboru místního rozvoje města Dobříš spolu se zpracovateli MAP připravují požadované podlady pro podání žádosti o dotaci.

Soubory ke stažení