MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Feuersteinovo instrumentální obohacování

Vše si v praxi vyzkoušíte sami na sobě. Minimum teorie a přednášení!

Lektor:  Mgr. David Toegel

Termín: 22. listopadu 2018, od 15:00 do 18:00 hodin

Místo: Městská knihovna Dobříš, Školní 36

 

Rádi bychom vás pozvali na zážitkový seminář, jako ochutnávku a úvod do metody Feuersteinova instrumentálního obohacování, která posiluje kognitivní funkce. Metoda je vhodná jako podpůrný prostředek k efektivnějšímu učení a cestě k vnitřní motivaci……..

Obsahem Feuersteinova instrumentálního obahacování (FIE) je „naučit se učit se“. Jde o nástroj, který zlepšuje myšlení, učí strategie řešení úkolů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulsivnost a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování, respektování jiného názoru a tím pomáhá orientovat se v běžném životě.

Lektor: Mgr. David Toegel – pedagog, terapeut. Má zkušenosti s dětmi na různých typech škol – od velmi nadaných až po žáky se specifickými poruchami. V letech 2012 a 2013 absolvoval kurzy FIE na PedF UK. Více o lektorovi se dozvíte zde.

Maximální počet přihlášených je 14 osob.

Workshop je určen pro učitele a výchovné poradce.

Pro přihlášení využijte přihlašovací formulář, který naleznete zde.

Vyplněný formulář prosím odešlete zpět do 19. 11. 2018.