MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

4. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

Ve dnech 23. 3. 2020 - 30. 3. 2020 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

Tímto hlasováním byl aktualizován jmenný seznam členů ŘV, schváleny zaktualizované investiční priority organizací, které se zabývají vzděláváním v území Dobříšska a Novoknínska a schválen Akční plán 2020 - 2021.

Zápis z hlasování včeteně zaktualiovéného jmeného seznamu, investičních priorit  a akčního plánu je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš. 

 

 

Poddokumenty