MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

3. setkání pracovní skupiny pro financování

Veškeré aktivity projektu MAP, včetně vzdělávání, mzdových nákladů, pomůcek, kostýmů, kulis, apod. jsou hrazeny z rozpočtu Projektu MAP II.

Na prosincovém setkání pracovní skupiny pro finacování jsme se starosty diskutovali  výběrové řízení na dostavbu 2. záklaní školy v Dobříši a také kofinancování jednotlivými obcemi - vítězná cena – 70 784 475,00 Kč (úspora cca 5 mil. Kč oproti cenové kalkulaci z měsíce září 2018). Dále jsme přítomné seznámili s průběhem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš včetně naplánovaných vzdělávcích a implementačních aktivit pro zajpojené aktéry v území.

V rámci šetření potřeb škol realizační tým zjistil, že školy nejvíce potřebují:

  • nové kvalitní kolegy, 
  • ICT technika (administrátora) mimo pedagogické platy,
  • obnova PC vybavení v učebnách ICT,
  • administrátora projektů,
  • tělocvičny,
  • sportoviště,
  • kvalitní pomůcky,
  • rozšíření pedagogické literatury apod.

Starostkám a starostům jsme představili možnosti financování aktivit v předškolním a základním vzdělávání.

Přítomní starostové byli informováni o aktualizaci investičních záměrů škol v ORP Dobříš.

Vrátili jsme se také k možnosti vytvoření svazkové školy v návaznosti na minulé setkání PS. 

Prezentace a zápis ze setkání je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551 Dobříš.