MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Analytické podklady

Analytické podklady Místní akční skupiny Brdy-Vltava jsou plánovacím podkladem pro zřizovatele škol, zástupce obcí, zástupce neformálního vzdělávání, podnikatele a další subjekty v regionu.Byly vytvořeny v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630. 

Dokumentace je zamýšlena jako podklad pro přípravu nástrojů a politik pro ovlivňování rozvoje vzdělávání v území s pravidelnou aktualizací.