MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Volby do evropského parlamentu: nemusí to být "o nás bez nás"

05.11. 2014

Dne 15. května 2014 v 18 hodin v Základní škole v Novém Kníně proběhla akce podpořená z tréninkové výzvy "Osvojování dovedností v regionu Brdy - Vltava".
Přednášející byla Mgr. Jana Jamborová generální tajemnice evropské nevládní organizace New Women for Europe (NWFE) - Nové ženy pro Evropu se sídlem v Bruselu, která se v prostředí evropských institucí pohybuje již od roku 2005. Byly zodpovězeny otázky "Kolik máme vlastně pohlaví? Co znamená LGBTI lobby? Chcete být někdy "rodič 1., rodič 2. nebo raději táta a máma? Více informací na https://www.facebook.com/brdyvltava.