MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Vítání bušských občánků

05.11. 2014

Dne 18. 5. 2014 proběhlo Slavnostní vítání bušských občánků narozených v průběhu 6/2012 - 5/2014. Akce proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu Buš za účasti nově narozených dětí, jejich rodičů, příbuzných a dalších občanů z obce a okolí. Po slavnostním přivítání a projevu starosty se rodiče podepsali do pamětní knihy a poté byl dítěti předán dar. Celou akci doporovázela živá hudební produkce.