MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Dětský den Čím

05.11. 2014

V neděli dne 1. června 2014 proběhla akce Den dětí, kterou pro Vás šestým rokem zorganizovala obec Čím a sbor dobrovolných hasičů v Čími, za podpory Brdy Vltava o. p. s. v rámci Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Program byl věnován především dětem. Bylo zajištěno multifunčkní sportoviště. Na sportovišti byla spousta stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet svoje dovednosti za sladkou odměnu. Přetahovaly se lanem, míčky shazovaly plechovky, malovaly křídami na asfalt, chodily na chůdách (čehož využili i dospělí), mohly si svoji dovednost vyzkoušet jako malí hasiči, kdy proudnicí stříkaly na terč a v neposlední řadě mohly lézt po laně mezi stromy. Pro děti byly připraveny atrakce, jako skákací hrad, nafukovací skluzavka a trampolína, střelnice a nesměl chybět stánek s cukrovou vatou. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení. Více fotografií na facebookových stránkách https://www.facebook.com/brdyvltava/.