MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Velká Hraštice

31.10. 2014

Velká Hraštice je tvořena historickou návsí, kde se nachází kostel sv. Zikmunda se hřbitovem. V prostranství jsou staré zachovalé lípy sázené místními obyvateli.
Projekt vznikl na podporu aktivit na návsi. Jednalo se o vysázení nových lip srdčitých. Další výstavba se týkala drobného mobiliáře, konkrétně nástěnky (informační tabule). Zájem o dobrovolné práce byl velký, zúčastnili se obyvatelé Velké Hraštice a členové místního SDH.