MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Regionální nájemní služba

08.02. 2023

Cílem projektu je zvýšit dostupnost nájemního bydlení ve vícegeneračních domech ve 32 obcích ve středočeském regionu, které spadají pod působnost dané MAS.

Regionální nájemní služba

je nově vznikající projekt Místní akční skupiny Brdy-Vltava. Cílem projektu je zvýšit dostupnost nájemního bydlení ve vícegeneračních domech ve 32 obcích ve středočeském regionu, které spadají pod
působnost dané MAS. V první fázi projekt primárně cílí na ubytování uprchlíků z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu chce projekt také zvyšovat dostupnost pronájmů v těchto obcích pro české obyvatele. 

Regionální nájemní služba má pět funkcí:
A. Aktivizační – Motivovat vlastníky vícegeneračních domů, aby nevyužité části své nemovitosti nabídli k pronájmu.
B. Realizační – Pomoc vlastníkům s přípravou domu k pronájmu, právy a povinnostmi spojenými s pronájmem a s komunikací s potenciálními nájemníky.
C. Podpůrná – Péče o vlastníky a nájemníky, kteří jsou do projektu zapojeni, pomoc s řešením případných problémů.
D. Krizová – Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny přestěhovat se z nouzového ubytování do středně či dlouhodobého bydlení.
E. Systémově transformační – Zvýšit dostupnost nájemního bydlení v oblasti Brdy-Vltava skrze proměnu nevyužitých prostor vícegeneračních domů v bytové jednotky vhodné k pronájmu.

Jak regionální nájemní služba funguje

Pokud vlastník vícegeneračního domu projeví o pronájem zájem, zástupce nebo zástupkyně MAS si s ním či s ní domluví schůzku, na které mu či jí poskytne více informací o regionální nájemní službě. Pokud si to vlastník přeje, MAS také poskytne odbornou konzultaci ohledně nacenění nájmu a energií či úprav bytu k pronájmu. Pro drobné úpravy bytu disponuje MAS fondem 74,500 Kč na bytovou jednotku, který může být využit např. na dovybavení bytu spotřebiči či na drobné úpravy v domě pro dosažení vyššího soukromí mezi vlastníkem a nájemníkem. Z tohoto fondu může být také uhrazen nájem v případě, že se nájemce s platbou opozdí.

Zástupce či zástupkyně MAS pomůže vlastníkovi vícegeneračního domu najít vhodného nájemce. Údaje o vlastnících domů a potenciálních nájemcích jsou k dispozici v databázi, kterou s jejich souhlasem se zpracováním osobních údajů spravuje MAS. Pokud se vlastník s nájemníkem domluví, MAS pomůže s přípravou nájemní smlouvy. Během společného bydlení pomáhá MAS řešit případné problémy (např. neplacení nájmu, škody na domě způsobené nájemníkem, nevyhovující prostory k bydlení).

Hlavní cílové skupiny

Majitelé vícegeneračního domu, kteří v objektu bydlí

Lidé (60-85 let), kteří bydlí v domě sami nebo v páru. Mnoho z vlastníků větších domů hledá cesty, jak snížit své výdaje v době rostoucích nákladů za energie.

Uprchlíci z Ukrajiny

Většinou se jedná o matky s dětmi, které byly válkou donuceni opustit domov na Ukrajině. V Česku bydlí v nouzovém ubytování, které není vyhovující (např. hotely či ubytovny). Chtějí mít bezpečný prostor, kde mají k dispozici základní vybavení (lednička, sporák, varná konvice apod.) a v ideálním případě s rozumnou vzdáleností do zaměstnání a do školy. O pobytu v České republice většina
uprchlíků přemýšlí jako o dočasném řešení. Po skončení války se chtějí vrátit zpět na Ukrajinu.

„Můžete pomoci lidem v nouzi a k tomu si ještě přilepšit”

Rostoucí ceny za energie, potraviny a další položky ohrožují kvalitu života mnohalidí v České republice. I řada vlastníků vícegeneračních domů musí dělat kompromisy, např. vytápět pouze jeden pokoj místo celého domu. Pronájmem prostřednictvím nájemní službu získají vlastníci dodatečný příjem, který pomůže s náklady na provoz domu, případně s úsporami pro sebe nebo pro děti.

„Kromě vděčného nájemníka můžete získat i pomocníka na domě”

O velký dům je třeba se stále starat. Řada vlastníků je závislá na pomoci rodiny nebo sousedů, kteří nemusí mít vždycky čas. Pronájmem může vlastník získat i ochotného člověka, který by pomohl se sekáním zahrady, drobnými opravami na domě nebo i s těžkými nákupy.

„Máte kontrolu nad tím, kdo u Vás bude bydlet a na jak dlouho”

Lidé se bojí, že se k něčemu upíšou a ztratí kontrolu nad svým domem. Regionální nájemní služba je nezisková organizace, která projekt realizuje s podporou obce a na svých aktivitách nevydělává. Vlastník má finální slovo v rozhodnutí, s kým bude bydlet a po jak dlouhou dobu. Pokud mu pronájem nevyhovuje, může jej ukončit.

„Pomůžeme Vám najít spolehlivého nájemníka”

Najít spolehlivého člověka, kterému může vlastník část svého domu bez obav pronajmout, je náročné. Regionální nájemní služba komunikuje potenciálními nájemníky a doporučí Vám ty spolehlivé. Včasné připsání nájmu na účet vlastníka nájemní služba ideálně garantuje. Služba také pomáhá řešit problémy v případě poškození bytu nebo problematického soužití mezi vlastníkem a nájemníkem.