MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Nová zelená úsporám light

V Místní akční skupině pomůžeme s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. 100% dotace v maximální výši 150 000 Kč na zateplení rodiného domu. Žádat můžete od 9. 1. 2023.

Žadatel o podporu může být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována. V tomto domě má trvalý pobyt a zároveň jej prokazatelně dlouhodobě obývá. 

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. 

Žadatel je příjemce příspěvku na bydlení. 

Pro domluvení osobní schůzky nás kontaktujte na telefonu 605 344 750 nebo na e-mail: zelena@brdy-vltava.cz 

Informace k celému programu naleznete také na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/  

 

Poddokumenty

Soubory ke stažení