MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Proběhlo již šesté setkání pracovních skupin k projektu Aktualizace sociálních služeb

Proběhlo již šesté setkání pracovních skupin k projektu Aktualizace sociálních služeb

V rámci projektu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava se uskutečnilo již 6. setkání pracovních skupin. Na setkání byla představena sociodemografická analýza s predikcí vývoje počtu obyvatel do roku 2032 pro ORP Dobříš. Součástí predikce je i vývoj potřebných kapacit sociálních a návazných služeb pro ORP Dobříš. Potřebné kapacity vzešlé z analýzy byly následně ověřovány mezi účastníky pracovních skupin. Všechny připomínky byly následně zapracovány do analytických podkladů k plánu. Dále byla diskutována rizika související s budoucím nárůstem počtu dětí ve věkové kategorii 0-18 let, který naše ORP nemine. Cílem setkání bylo navrhnout možná opatření k řešení identifikovaných rizik. Všechny zápisy z pracovních skupin naleznete zde.

Další setkání je naplánováno na 23. 10. 2018 od 15 hodin v Pečovatelském domě v Dobříši.

Všem zapojeným aktérům děkujeme za spolupráci.

 

Poddokumenty