MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Děkujeme všem obcím za podporu do nového programového období EU 2021-2027

Děkujeme všem obcím za podporu do nového programového období EU 2021-2027

30.10. 2020

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem obcím v území MAS Brdy-Vltava za dosavadní spolupráci a společné úsilí rozvíjet náš mikroregion, ve kterém budeme společně i nadále pokračovat v novém programovém období EU 2021-2027. Nově se součástí MAS stala také obec Dlouhá Lhota, kterou rádi v našem území vítáme. Území MAS tak od této chvíle tvoří 32 obcí.

Prvním krokem přípravy nového programového období bylo tzv. podání žádosti o standardizaci naší MAS. Žádost jsme podali 24.9.2020 a nyní čekáme na vyjádření ministerstva a výzvu k doplnění případných dokumentů.

Navazujícím krokem je příprava rozvojové strategie MAS Brdy-Vltava, na které již intezivně pracujeme a která bude navazovat na již vytvořenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava pro programové období 2014-2020.

Jakmile to situace dovolí ,těšíme se se všemi opět na viděnou na společném setkání v našich nových prostorách Komunitního centra Svět dobrých lidí, Pionýrů 892, Dobříš.

V této těžké době srdečně zdravíme z MAS Brdy-Vltava