MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Aktuální informace k hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

Aktuální informace k hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

27.06. 2016

MAS Brdy-Vltava obdržela první hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 25.5.2016. Vypořádání doručených připomínek jsme odeslali dne 7.6.2016. Dne 22.6.2016 byla naše strategie postoupena do věcného (obsahového) hodnocení MMR, MPSV a MZE.