MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

AGROLESNICTVÍ_seminář 18.3.2019

20.03. 2019

V knihovně na Dobříši proběhl v pondělí 18.3.2019 odborný seminář zaměřený na agrolesnictví, kde nám odborníci  z Mendelovy univerzity v Brně a  Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích představili historii a současnost stromů na zemědělských pozemcích, ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělských pozemcích, zkušenosti s agrolesnictvím z praxe v ČR a právní a administrativní východiska pěstování dřevin na zemědělských pozemcích.

Děkujeme přednášejícím i účastníkům za zajímavou přednášku i následnou diskusi